Δίκτυο Συνεργατών Tshirtakias

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατανοείτε και συμφωνείτε μαζί τους.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και μετά την αποδοχή, θα γίνετε συνεργάτης και δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της συμφωνίας. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό: να διαφημίσετε νόμιμα τον ιστότοπo μας για να λάβετε προμήθεια για προϊόντα που αγοράστηκαν από τα αναφερόμενα άτομα.

Ευθύνες συνεργατών

Είναι κατανοητό ότι θα εισαγάγετε τα προϊόντα μας στους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες σας και θα συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους, καθώς και αυτούς που διέπουν τους νόμους περί μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Η Tshirtakias.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τυχόν υποψήφιους πελάτες και θα σας πληρώσει προμήθεια ανά πελάτη που αναφέρεται χρησιμοποιώντας τον κωδικό της εταιρείας σας σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα πληρωμών.

Είτε εσείς είτε η Tshirtakias.gr μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση Συνεργατών ανά πάσα στιγμή. Έχετε το δικαίωμα να κερδίσετε πληρωμές Συνεργατών μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου σας ως εγκεκριμένου Συνεργάτη. Το Tshirtakias.gr ενδέχεται να αλλάξει τις πολιτικές προγράμματος και υπηρεσιών και τις διαδικασίες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

Σχέση θυγατρικών

Αυτή η σχέση Συνεργάτη είναι ανεξάρτητη εταιρεία. Η Tshirtakias.gr δεν θα φέρει ευθύνη για έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα και η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη παραπομπής που καταβλήθηκαν ή πληρωτέα σε εσάς. Η Hippie Monkeys Υπηρεσίες Διαδικτύου EE δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση σχετικά με το πρόγραμμα. Επιπλέον, το Tshirtakias.gr δεν δηλώνει ότι η λειτουργία της υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα και το θα δεν ευθύνεται για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

Our Campaigns

Pay per sale: You will receive (X) commission on the order total of the first purchase made via the affiliate referral link. In the next purchases, you will receive (Y) commission on the order total.

Discount policy: A customer who makes the first purchase via the affiliate referral link receives (Z) discount on the order total. In the next purchases, the customer will not receive any discount. However, the affiliate account continues receiving commissions from the next orders made by this customer.

General Campaign

Πληρώστε ανά πώληση Tier 1 15% του Συνόλου Παραγγελίας για πρώτη την πρώτη παραγγελία. 15% του Συνόλου Παραγγελίας για τις επόμενες παραγγελίες.
Πολιτική έκπτωσηςNone
Εγκυρη ημερομηνία από 14 Μαϊ 2021